برگزاری جلسه فوق العاده هیئت مدیره خیریه نورا

دراین جلسه که با حضور اکثریت اعضا و بازرس محترم هیئت مدیره برگزار گردید،اعضا در خصوص مصارف تعهدات همایش به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این جلسه اعضا ضمن تاکید به توانمند سازی خانواده های مددجو نسبت به ارایه خدمات کمک موثر به پرونده های فعال تصمیم گیری نمودند.ضمنا مقرر گردید کارگروهی با حضور برخی اعضا نسبت به نیازسنجی پروندهای فعال در جلسات تخصصی اقدام نمایند. همچنین در این جلسه مقرر گردید مدیریت موسسه نسبت به اخذ مجوز وزارت کشور اقدام نماید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *