سایر خدمات

بعضا مددجویانی هستند که موارد کمک به ایشان در هیچکدام از دسته های خدماتی و حمایتی موسسه قرار نگرفته و صرفا کمک هایی هستند که موردی بوده و متناسب با نیاز مددجو حمایت صورت می گیرد. این کمک های موردی نقدی و غیر نقدی هستند که ممکن است کمک مالی به صورت وام با بازپرداخت و یا بلاعوض خواهد بود.

درگاه پرداخت آنلاین پورتال

انواع کمک ها به صورت آنلاین