توسعه منابع انسانی داوطلبین

یکی از بهترین نشانه های پایداری یک سازمان ایجاد نیروی های مولد و جوان از بدنه فعالیت های یک سازمان است

امروزه این موضوع که عامل عمده تغییر در سازمانهای پیشرفته نیروی انسانی می باشد یک واقعیت عینی است و اینکه هرگونه تغییر بدون پشتیبانی منابع انسانی در سازمان نهادینه نخواهد گردید تبدیل به یکی از باورهای اساسی گردیده است. بر این اساس نقش توسعه نیروی انسانی در بهبود عملکرد سازمانی بسیار مهم تلقی گردیده و کیفی‌سازی منابع انسانی به یکی از پرشتاب‌ترین و مهمترین وظایف یک موسسه پایدار تبدیل گردیده است. این باور به موسسه کمک می‌کند تا اطمینان یابد که آیا می‌تواند برنامه‌های آتی خود را بخوبی به اجرا در آورد؟ سازمان های غیردولتی به واسطه ماهیت داوطلبانه خود همواره با چالش های بسیاری در خصوص اداره سازمان با داوطلبان روبرو بوده اند .عدم شناخت از مخاطبین ، عدم اطلاعات کافی از فعالیت های موسسه و در بسیاری از موارد دید عاطفی و احساسی نسبت به مخاطبین باعث گردیده با یک حرکت اشتباه خسارت جبران ناپذیری به اعتماد جامعه محلی نسبت به موسسه خیریه ایجاد گردد .لذا در این راستا موسسه خیریه محبان الزهرا(س)جهت تامین نیروی انسانی ماهر که بتواند بطور موثر در فعالیت های آن حضور یابد تصمیم به ایجاد کمیته ای برای تامین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز خود دارد .این کمیته وظیفه دارد با برنامه ریزی نسبت به تربیت نیروی انسانی در راستای واگذاری مسئولیت ها به داوطلبان و کارکنان مشارکت آنان را در اداره سازمان تقویت نماید.

 

حوزه های مورد نیاز داوطلبی خیریه نورا

روابط عمومی

۱-کارشناس تولید محتوای چندرسانه ای: تصویر برداری و فیلم برداری و مونتاژ از برنامه ها و رویدادهای خیریه

۲-تایپیست: تایپ محتوای جلسات- تایپ محتوای مجلات و بروشورها

۳-ادمین شبکه های مجازی و وب سایت اطلاع رسانی خیریه: ورود محتوای شبکه های مجازی، فعال سازی شبکه های مختلف مجازی و افزایش عضو

۴-رایزن برون سازمانی: ارتباط گیری با سازمان ها، ارگانها، اصناف، مراکز آموزشی، درمانی، علمی و فرهنگی بر اساس اهداف از پیش تعریف شده واحدهای مختلف خیریه.

 ۵ . ﺳﻔﯿﺮان اﻓﺘﺨﺎرى: ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺧﯿﺮﯾﻪ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺠﺎﻣﻊ و  ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻮﺳﺴﺎت دﯾﮕﺮ و روﯾﺪادﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﯿﺮﯾﻪ

  1. ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ (R&D): ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت در ﺣﻮزه ﻧﯿﮑﻮﮐﺎرى در ﺳﻄﺢ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن
  2. ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت: ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اراﺋﻪ ﭘﻼن ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ دﻋﻮت، اﺳﺘﻘﺒﺎل، ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ، ﺑﺪرﻗﻪ و ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﺧﯿﺮﯾﻦ و ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪى ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻟﻰ و ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﻰ

۸-مسئول ارتباط با جراید، روزنامه ها و رسانه های جمعی: مسئولیت ارتباط با رسانه های جمعی و موسسات تبلیغاتی برای توسعه برند خیریه و اطلاع رسانی گسترده رویدادها و خدمات خیریه

تبلیغات

۱.پشتیبان حوزه تبلیغات: پخش تراکت و بروشورهای تبلیغاتی، نصب بنرهای تبلیغاتی، نصب اسپیس و غرفه آرایی

  1. طراح و گرافیست: همکاری در امور طراحی و تبلیغات
  2. تحقیق و توسعه در حوزه تبلیغات: گردآوری تازه های صنعت چاپ و تبلیغات و شناسایی سازمان های همکار و روش های نوین تبلیغات و دیجیتال مارکتینگ (بازاریابی مجازی)

امور مالی:

۱.کنترل و بررسی مغایرت های مالی خیریه به صورت ماهانه

۲.بایگانی مدارک مالی

۳.تحقیق و توسعه امور مالی

۴.حسابرس داخلی خیریه

۵.مشاور حقوقی مالی و امور مالیاتی و قراردادها

متفرقه

۱.انباردار

۲.پشتیبانی: مسئولیت انجام تعمیرات ساختمان، حمل و نقل وسایل خیریه از درب منزل خیرین یا مددجویان، انجام خریدهای عمومی خیریه، نصب بنرها و…

۳.فناوری اطلاعات

مددکاری:

۱.محققین:افرادی که به صورت میدانی اقدام به بررسی مکان و وضعیت زندگی مددجویان مراجعه کننده به خیریه می نمایند.

۲.کنترل کننده مدارک پرونده مددجویان:

مسئولیت کنترل صحت مدارک ارجاعی مددجویان و تکمیل بودن مدارک مورد نیاز پرونده ها

۳.توزیع اقلام کالایی به مددجویان: مسئولیت توزیع را به عهده می گیرند.

۴.منشی جلسات قرائت پرونده: مسئولیت ثبت مصوبات هر پرونده در جلسات قرائت پرونده

۵.مشاور حقوقی، انتظامی و بیمه: مسئولیت ارائه مشاوره های حقوقی به مددجویانی که درگیر مشکلات حقوقی، انتظامی و بیمه هستند.

۶.تحقیق و توسعه و آموزش در حوزه مددکاری:

شناسایی رویدادهای تخصصی، کنفرانس ها، گردهمایی ها و سمینارهای تخصصی حوزه مددکاری و شرکت در آنها و ارائه خدمات آموزشی تخصصی حوزه مددکاری به پرسنل درگیر در حوزه مددکاری از قبیل:

-کارشناس املاک: مسئولیت پیگیر و تلاش در جهت رفع مشکلات قرارداد مسکن مددجویان

-کارشناس تحصیلی و آموزشی: مسئولیت تیم سازی از بین افراد دانشجو و تحصیلکرده برای آموزش و رفع مشکلات قرارداد مسکن مددجویان

-کارشناس تحصیلی و آموزشی: مسئولیت تیم سازی از بین افراد دانشجو و تحصیلکرده برای آموزش و رفع مشکلات تحصیلی فرزندان مددجویان

-مشاور تحصیلی: مسئولیت اراده مشاوره های تخصصی تحصیلی فرزندان مددجویان

-مشاور تحصیلی: مسئولیت ارائه مشاوره های تخصصی تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان

مسئول امور بهداشتی و درمانی مددجویان: شناسایی نیروهای داوطلب خیر و یا سازمان های تخصصی حوزه بهداشت و درمان و NGO های مرتبط در حوزه سلامت (پزشکان، روانشناسان، دندان پزشکان، داروخانه ها) و معرفی مددجویان به ارائه دهندگان خدمات سلامت

توانمندسازی:

۱.خیر/مددکار: شناسایی نیازهای فوری و موردی مددجویان- ایجاد ارتباط مستقیم، هدفمند و کنترل شده، فی ما بین مددجویان و خیرین موسسه – طراحی و پیگیری برگزاری فراخوان برای شرکت در مسابقات نقاشی، عکاسی و … و همچنین ایجاد نمایشگاه از آثار مددجویان

۲.مشاور خانواده: مشاوره های تخصصی خانواده نظیر اعتیاد، طلاق، آسیب های اجتماعی، فضای مجازی و ازدواج

۳.مسئول کارآفرینی و اشتغال: مشاور شغلی به مددجویان، ایجاد پل ارتباطی بین مددجویان واجد شرایط و مشاغل هدف-شناسایی سازمان های اجتماعی حمایتی، صاحبان کسب و کار و معرفی مددجویان متقاضی شغل به آنها- شناسایی سازمان های ارائه دهنده مهارت های شغلی و… – ایجاد ارتباط ساختار یافته با کاریابی ها و سازمان های اجتماعی فعال در حوزه کارآفرینی – شناسایی زنان سرپرست خانوار دارای مهارت های خاص و برپایی بازارچه های فروش سرپرستان خانوار

  1. روانشناس: مسئولیت شناسایی و رفع آسیب های روانی وارد شده به اعضای خانواده ها
  2. منشی توانمندسازی: هماهنگ کننده امور مربوط به توانمندسازی

 

مشارکت های مردمی

۱.کمیته اقتصادی ارتباط با صنف آهن فروشان، کارخانه جات و صنایع وابسته و سایر اصناف و افراد خاص:

– ارتباط با خیرین مالی و غیر مالی خیریه در طبقه کلان (حقیقی و حقوقی)

– جذب حامی رویدادها و همایش های خیریه (اسپانسرینگ)

-شناسایی و معرفی خیرین جدید کلان به خیریه

– ایجاد ارتباط مناسب با صاحبان کارگاه های صنعتی و تعاونی ها و اصناف  جهت جذب منابع کلان و جذب اسپانسر همایش ها و رویدادهای خیریه

-ایجاد ارتباط بین خیرین خاص و خیریه برای وصول تعهدات ایجاد شده کلان

۲.مسئول کمیته همایش ها و مجالس دورهمی:

-شناسایی و جذب بانی برای برگزاری جلسات دورهمی ماهانه با هدف ارائه گزارش عملکرد فعالیت های خیریه و ایجاد تعهدات نقدی و غیر نقدی خیرین در این جلسات- برنامه ریزی و برگزاری همایش های خیریه ویژه طبقات مختلف خیرین نمایند.

۳.مسئول کمیته قبوض مشارکت ماهانه: برنامه زمانبندی برای وصول منظم قبوض مشارکت ماهانه

۴.مسئول کمیته اکرام: مسئولیت برگزاری غرفه های با موضوعات اکرام، جذب کمک تحصیلی، جذب کمک تهیه پوشاک و کلیه نیازهای مددجویان مشمول طرح اکرام به طور مستمر در طول سال

۵-مسئول کمیته صدقات: مسئولیت پخش هدفمند صندوق صدقات در بین جامعه همشهریان، فعالین صنف آهن، ایستگاه های مترو و سایر اماکن عمومی، مجتمع های مسکونی

همکاری افتخاری