کمک معیشت ماهیانه

پرداخت مستمری یکی از مهمترین خدماتی است که نورا به مددجویان خود ارائه می دهد. تمام مددجویان تحت حمایت به نسبت تعداد نفرات خانوار از میزان مستمری تقریباً یکسانی برخوردار می باشند. البته تعداد اندکی از خانوار های تحت حمایت بر حسب شرایط، بیشتر از مقدار زیر نیز در یافت می نمایند.

  1. مبلغ مستمری ماهیانه خانوار پرونده ۱ نفره ۲۵۰/۰۰۰ ریال
  2. مبلغ مستمری ماهیانه خانوار پرونده ۲ نفره ۳۵۰/۰۰۰ ریال
  3. مبلغ مستمری ماهیانه خانوار پرونده ۳ نفره ۴۵۰/۰۰۰ ریال
  4. مبلغ مستمری ماهیانه خانوار پرونده ۴ نفره ۶۰۰/۰۰۰ ریال
  5. مبلغ مستمری ماهیانه خانوار پرونده ۵ نفره ۷۵۰/۰۰۰ ریال
  6. مبلغ  مستمری ماهیانه خانوار پرونده ۶ نفره ۹۰۰/۰۰۰ ریال

 

پرونده‌های موجود در خیریه دو دسته هستند: دائم و موقت.

  1. پرونده‌های دائم، افرادی هستند که از خیریه، به صورت ماهیانه مستمری (کمک هزینه معیشت) دریافت می‌کنند.
  2. پرونده‌های موقت، مخصوص افرادی است که فقط درخواست وام جهیزیه یا مسکن یا حتی کمک‌های غیر نقدی دارند.

اگر خانواده‌ای نیاز به وام یا کمک بلاعوض داشته باشند، تقاضای خود را با خیریه در میان می‌گذارند. اگر متقاضی از مستمری بگیران خیریه باشد، بنا به درخواست وی مستمری تبدیل به وام می گردد.

دانلود کمک معیشت ماهیانه

تمام جداول پرداختی خیریه نورا در فایل pdf میتوانید مشاهده کنید!

درگاه پرداخت آنلاین پورتال

انواع کمک ها به صورت آنلاین