توانمند سازی و اشتغال

هدف از تدوین این روش ایجاد رویه‌ای  هدفمند در ارایه خدمت به مددجویان جهت توانمندی ماندگار آنها و کمک به بازگشت آنها به جامعه می باشد.

بازبینی در برنامه ریزی ها و تعریف استراتژی و در نهایت طراحی هویت سازمانی نو  در خدمات دهی موسسه خیریه محبان الزهرا سلام الله علیها  (نورا )  به مدد جویان تحت پوشش مجموعه وایجاد خط مشی کارآمد با استفاده از ظرفیت دانشگاهها و علم روز همچنین نیروی انسانی کارآمد متخصص و مومن از میان  اساتید و دانشجویان دانشگاه های کشور  در بالابردن کیفیت خدمات دهی مجموعه خیریه به مدد جویان تحت پوشش

رویه ی هدفمند با استفاده از سه واحد عملیاتی و متخصص انجام می پذیرد :

 

الف )  واحد مشاوره و درمان :

با هدف بازپروی و انجام کار حرفه ای مشاوره و درمان توسط متخصصین  رشته روانشناسی

 

ب) واحد اشتغال:

ایجاد ظرفیت شغلی مناسب برای جامعه هدف و پی گیری جذب مددجویان به بازار کار

 

ج) واحد روابط عمومی و تبلیغات رسانه ای :

تبیین اهداف مجموعه به افکار عمومی و سازمان های مرتبط  و جذب سرمایه های جدید و درنهایت تامین منابع موثر مجموعه با هویت سازمانی جدید همچنین تهیه گزارش برای هیات مدیره

درگاه پرداخت آنلاین پورتال

انواع کمک ها به صورت آنلاین