کارگروه ها

کارگروه های خیریه نورا

موسسه خیریه نورا به دنبال عملکرد سیستمی و تقسیم وظایف و همچنین استفاده از ظرفیت های موجود در میان خیرین و داوطلبین اقدام به تشکیل کمیته هایی از خیرین، هیئت امنا و داوطلبین نموده است که این کارگروه ها عبارتند از:

  1. کارگروه بانوان نیکوکار
  2. کارگروه خیرین
  3. کارگروه داوطلبین و توسعه منابع انسانی
  4. کمیته محققین

همچنین به منظور تقسیم وظایف و استفاده از ظرفیت موجود در میان خیرین، هیات امنا و کارمندان، اقدام به تقسیم بندی کمیته ها و کارگروه های جذبی فعال شده اند که به شرح زیر تقسیم بندی شده اند:

کمیته ها و کارگروه های جذبی فعال در واحد مشارکت های مردمی موسسه خیریه نورا به شرح زیر است:

 

کمیته های جذب کمک های کلان شامل:

1-کمیته اقتصادی و ارتباط با اصناف و کارخانه جات

2-کمیته روابط عمومی، تبلیغات و پشتیبانی

3-کمیته همایش ها و مجالس دورهمی

 

کمیته های جذب کمک های خرد

1-کمیته اکرام

2-کمیته صدقات

3-کمیته قبوض مشارکت ماهانه و جذب نذورات

4-کمیته روابط عمومی، تبلیغات و پشتیبانی

5-کمیته جذب کمک های الکترونیکی و خیریابی دیجیتال

6-اتاق فکر پروژه های درآمدزا