کارگروه توسعه منابع انسانی داوطلبی موسسه خیریه نورا (محبان الزهرا س)

موسسه خیریه نورا در راستای جذب، توسعه و تقویت منابع نیروهای انسانی داوطلب خود و کاهش هزینه های پرسنلی ، اقدام به فراخوان از افراد متعهد، مسئولیت پذیر، متخصص و دارای وقت کافی برای انجام امور جاری خیریه نموده است.

واحدها و قسمت هایی که داوطلبین می توانند در آن زمینه به موسسه خیریه نورا کمک نمایند عبارتند از:

روابط عمومی

۱-کارشناس تولید محتوای چندرسانه ای، تایپیست، ادمین شبکه های مجازی و وب سایت اطلاع رسانی خیریه، رایزن برون سازمانی، سفیران افتخاری، بخش تحقیق و توسعه، تشریفات، مسئول ارتباط با جراید، روزنامه ها و رسانه های جمعی.

واحد تبلیغات

پشتیبان حوزه تبلیغات، طراح و گرافیست، تحقیق و توسعه در حوزه تبلیغات

توانمندسازی خیر و مددکاری، مشاور خانواده، مسئول کارآفرینی و اشتغال، روانشناس، منشی توانمندسازی

مددکاری

محققین، کنترل کننده مدارک پرونده مددجویان، توزیع اقلام کالایی به مددجویان، منشی جلسات قرائت پرونده، مشاور حقوقی، تحقیق و توسعه و آموزش در حوزه مددکاری

مشارکت های مردمی

-کمیته اقتصادی ارتباط با صنف آهن فروشان، کارخانجات و صنایع وابسته و سایر اصناف و افراد خاص

-مسئول کمیته همایش و مجالس دورهمی

-مسئول کمیته قبوض مشارکت ماهانه

-مسئول کمیته اکرام

-مسئول کمیته صدقات

امور مالی

کنترل و بررسی مغایرت های مالی خیریه به صورت ماهانه، بایگانی مدارک مالی، تحقیق و توسعه امور مالی، حسابرس داخلی خیریه، مشاور حقوقی مالی و امور مالیاتی و قراردادها

متفرقه

انباردار، پشتیبانی، فناوری اطلاعات