ساختار نورا

احترام  و حفظ کرامت انسانی اولین ارزش نورا است. ما امانت دار مددجویان هستیم که توفیق خدمت به ایشان را پیدا کرده ایم. نورا در تلاش است تا با حمایت های مادی و معنوی و رفاهی از افراد و خانواده های نیازمند، آنان را به چرخه ی امید برگرداند. نورا خود را موظف می داند تا نسبت به مصرف بهینه منابع و همچنین به رویت گذاشتن نحوه مصرف آن برای خیرین و عموم افراد فعال باشد.

*صداقت                                     *شفافیت

*همکاری صمیمانه                         *نوع دوستی

*بهبود مستمر                              *آرامش خاطر مددجویان و خانواده های آنان

*به روز بودن                                *حضور موثر

ماموریت نورا

*ماموریت

ماموریت خیریه نورا، شناسایی نیازمندان جامعه، جذب و سرپرستی آنها و ارائه کمک های هدفمند و با کیفیت در راستای توانمندسازی و بالندگی مددجویان تحت پوشش خیریه است. موسسه نورا و متولیان و پرسنل آن تمامی همت خود را برای رسیدن به این ماموریت مهم به کار گرفته اند.

 

*رسالت

رسالت موسسه نورا حمایت از افراد نیازمند و مستعد کمک در جامعه است. این رسالت با نگرش علمی و با هدف توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی این افراد دنبال می شود.

افزایش امید اجتماعی، اکرام ایتام و احسان به کودکان بدسرپرست و همچنین افزایش منزلت اجتماعی و اقتصادی ایشان همواره از بزرگترین ارزش های این خیریه است.

همچنین به منظور کاهش آسیب های اجتماعی و بهبود سطح کمی و کیفی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست و نیازمند، این موسسه در رویکرد آتی خود به صورت تخصصی به حمایت جامعه آموزشی و تحصیلی، فرهنگی و تربیتی و معیشتی این افراد می پردازد.

 

*چشم انداز

کمک به همنوعان، ریشه کنی فقر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  و ارائه خدمات جامع حمایتی معیشتی به جامعه علی الخصوص مددجویان تحت حمایت خود و یاری رساندن به نیازمندان به منظور ساخت جهانی بهتر، مهم ترین چشم انداز موسسه خیریه نورا است.

چارت سازمانی نورا

اسامی هیات مدیره و بازرس خیریه نورا

ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی
۱ محسن حسنلو ۲ محمد نادری
۳ هادی حسنلو ۴ حمیدرضا عبدالحسینی
۵ محمدرضا خانبابایی ۶ اکبر حسنلو
۷ محمد رستمی ۸ سید مجید حسینی (بازرس)

اسامی هیات امنا خیریه نورا

ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی
۱ محسن حسنلو ۲ محمد رضا هاشمی
۳ محمد نادری ۴ حسین حیدری
۵ یوسف حسنلو ۶ محمدرضا خانبابایی
۷ علیرضا حسنلو ۸ محمد رستمی
۹ اصغر رضایی ۱۰ عزت الله عبدالحسینی
۱۱ علی محمدی ۱۲ محمود مجیدی خواه
۱۳ علی شهریار ۱۴ حمیدرضا عبدالحسینی
۱۵ فتحعلی صفری ۱۶ ناصر غفاری
۱۷ مهدی مجیدی خواه ۱۸ مهدی حسینخانی
۱۹ اسد محمدی ۲۰ ابوالقاسم خانبابایی
۲۱ غلامحسن غفاری ۲۲ هادی حسنلو
۲۳ نعمت الله هاشمی راد ۲۴ اکبر حسنلو
۲۵ منصور دهقانی عشرت آباد ۲۶ علیرضا عبدالحسینی
۲۷ حجت اله عبدالحسینی ۲۸ سید مجید حسینی
۲۹ باب الله حسنلو ۳۰ فتحعلی خانبابایی
۳۱ احمد قهرمانی ۳۲ اکبر رستمی