ساختار نورا

ماموریت نورا

احترام  و حفظ کرامت انسانی اولین ارزش نورا است. ما امانت دار مددجویان هستیم که توفیق خدمت به ایشان را پیدا کرده ایم. نورا در تلاش است تا با حمایت های مادی و معنوی و رفاهی از افراد و خانواده های نیازمند، آنان را به چرخه ی امید برگرداند. نورا خود را موظف می داند تا نسبت به مصرف بهینه منابع و همچنین به رویت گذاشتن نحوه مصرف آن برای خیرین و عموم افراد فعال باشد.

*صداقت                                     *شفافیت

*همکاری صمیمانه                         *نوع دوستی

*بهبود مستمر                              *آرامش خاطر مددجویان و خانواده های آنان

*به روز بودن                                *حضور موثر

ماموریت

ماموریت خیریه نورا، شناسایی نیازمندان جامعه، جذب و سرپرستی آنها و ارائه کمک های هدفمند و با کیفیت در راستای توانمندسازی و بالندگی مددجویان تحت پوشش خیریه است. موسسه نورا و متولیان و پرسنل آن تمامی همت خود را برای رسیدن به این ماموریت مهم به کار گرفته اند.

*رسالت

رسالت موسسه نورا حمایت از افراد نیازمند و مستعد کمک در جامعه است. این رسالت با نگرش علمی و با هدف توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی این افراد دنبال می شود.

افزایش امید اجتماعی، اکرام ایتام و احسان به کودکان بدسرپرست و همچنین افزایش منزلت اجتماعی و اقتصادی ایشان همواره از بزرگترین ارزش های این خیریه است.

همچنین به منظور کاهش آسیب های اجتماعی و بهبود سطح کمی و کیفی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست و نیازمند، این موسسه در رویکرد آتی خود به صورت تخصصی به حمایت جامعه آموزشی و تحصیلی، فرهنگی و تربیتی و معیشتی این افراد می پردازد.

*چشم انداز

کمک به همنوعان، ریشه کنی فقر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  و ارائه خدمات جامع حمایتی معیشتی به جامعه علی الخصوص مددجویان تحت حمایت خود و یاری رساندن به نیازمندان به منظور ساخت جهانی بهتر، مهم ترین چشم انداز موسسه خیریه نورا است.

چارت سازمانی نورا

ساختار نورا
ساختار نورا

اسامی هیات مدیره و بازرس خیریه نورا

ردیفنام و نام خانوادگیردیفنام و نام خانوادگی
۱محمد رستمی۲حمیدرضا عبدالحسینی
۳محسن حسنلو۴محمدرضا خانبابایی
۵اکبر حسنلو۶هادی حسنلو
۷ناصر غفاری۸حسن کریمی (بازرس)

اسامی هیات امنا خیریه نورا

 
ردیفنام و نام خانوادگیردیفنام و نام خانوادگی
۱محسن حسنلو۲محمد رضا هاشمی
۳محمد نادری۴حسین حیدری
۵یوسف حسنلو۶محمدرضا خانبابایی
۷علیرضا حسنلو۸محمد رستمی
۹اصغر رضایی۱۰عزت الله عبدالحسینی
۱۱علی محمدی۱۲محمود مجیدی خواه
۱۳علی شهریار۱۴حمیدرضا عبدالحسینی
۱۵فتحعلی صفری۱۶ناصر غفاری
۱۷مهدی مجیدی خواه۱۸مهدی حسینخانی
۱۹اسد محمدی۲۰ابوالقاسم خانبابایی
۲۱غلامحسن غفاری۲۲هادی حسنلو
۲۳نعمت الله هاشمی راد۲۴اکبر حسنلو
۲۵منصور دهقانی عشرت آباد۲۶علیرضا عبدالحسینی
۲۷حجت اله عبدالحسینی۲۸سید مجید حسینی
۲۹باب الله حسنلو۳۰فتحعلی خانبابایی
۳۱احمد قهرمانی۳۲اکبر رستمی

درگاه پرداخت آنلاین پورتال

انواع کمک ها به صورت آنلاین