منابع انسانی

موسسه خیریه نورا، موسسه ای انسان محور و با ارزش‌های نیروی انسانی است که برای پیشرفت سازمان ها خصوصاً سازمان‌های غیر دولتی این نگاه ضروری است. بخش کارگزینی و امور اداری در ساختار سازمانی جدید به عنوان حوزه منابع انسانی تعریف شده است که وظیفه جذب، آموزش و نگهداری نیروی انسانی بر اساس آخرین یافته های علمی در این زمینه به عهده این واحد می باشد.

 

برنامه ها و اهداف:

  1. طراحی و تدوین طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان
  2. طراحی و تدوین نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران
  3. طراحی و تدوین نظام جامع آموزشی کارکنان
  4. طراحی و اجرای نظام سنجش افکار ( رضایت سنجی) کارکنان
  5. طراحی، تدوین و پیاده سازی مدل تعالی منابع انسانی
  6. نظارت بر عملکرد کارکنان و ارزشیابی دوره ای ایشان به منظور افزایش راندمان

نورا، توجه ویژه ای به بخش منابع انسانی خود دارد تا با شناخت درست از نیازها و ظرفیت های سازمان در انتخاب،‌ مدیریت و تربیت نیروی انسانی اهداف خود را برآورده سازد. لذا نورا اهمیت خاصی برای توسعه برنامه راهبردی برای بهبود و ساختن ظرفیت سازمانی  و بهبود منابع انسانی خود قائل شده است. محورهای این برنامه راهبردی به شرح زیر می باشد:

  1. مطالعه و بررسی سیاست ها و خط مشی های مدیریت منابع انسانی مؤسسه.
  2. تدوین و اولویت بندی اهداف کوتاه مدت و میان مدت مدیریت منابع انسانی در راستای اهداف کلان و استانداردهای حاکم
  3. طراحی و تدوین برنامه های عملیاتی مدیریت منابع انسانی با توجه به مقتضای نیاز و زمان در مؤسسه.
  4. اجرای برنامه های زمانبندی شده برای تحقق اهداف تعیین شده در برنامه راهبردی.

درگاه پرداخت آنلاین پورتال

انواع کمک ها به صورت آنلاین