خیرین ماندگار نورا

خیرین ماندگار

خیرین ماندگار به پاس ادب و احترام و زنده نگهداشتن یاد و خاطره‌ی خیرین مرحوم و مرحومه‌ی موسسه خیریه نورا، این موسسه در نظر دارد در هر هفته شبهای جمعه، ... ادامه مطلب
خیرین ماندگار نورا

خیرین مرحوم ماندگار

خیرین مرحوم ماندگار به پاس ادب و احترام و زنده نگهداشتن یاد و خاطره‌ی خیرین مرحوم و مرحومه‌ی موسسه خیریه نورا، این موسسه در نظر دارد در هر هفته شبهای ... ادامه مطلب