عیدی خدا

عیدی خدا

عیدی خدا نزدیکی های عید بود، من تازه معلم شده بودم و اولین حقوقم را هم گرفته بودم،صبح بود، رفتم آب انبار تا برای شستن ظروف صبحانه آب بیاورم. از ... ادامه مطلب