داستان حضرت موسی و قومش

حضرت موسی و قومش

داستان حضرت موسی و قومش (کمی تامل) معروف است که خداوند به موسی گفت: قحطی خواهد آمد به قومت بگو آماده شوند. حضرت موسی به قومش گفت و قومش از ... ادامه مطلب
داستانک نورا دو همسایه

دو همسایه

دو همسایه (مثبت اندیش باشیم) در روزگاران قدیم دو همسایه بودند که همیشه با هم نزاع و دعوا داشتند. یک روز با هم قرار گذاشتند که هر کدام دارویی بسازد ... ادامه مطلب