استجابت دعا

یک کشتی در یک سفر دریایی در میان طوفان در دریا شکست و غرق شد؛ و تنها دو مرد توانستند نجات یابند و شناکنان خود را به جزیره کوچکی برسانند. ... ادامه مطلب