روش های پرداخت موبایلی

به منظور آسایش، اطمینان و دسترس پذیری روش های پرداخت موسسه خیریه نورا ۲ روش را برای پرداخت از طریق تلفن همراه مهیا نموده است. یکی از مهم ترین مزایای استفاده از این روش ها جایگزینی روش های سنتی و هزینه بر توزیع و جمع آوری صندوق ها است. همچنین بر اساس این روش انتقال وجوه پرداختی برای حمایت از مددجویان دقیق تر صورت می گیرد.

روش های پرداخت آنلاین موبایلی به شرح زیر می باشد:

درگاه پرداخت آنلاین پورتال

خیرین و نیکوکاران محترم می تواننداز طریق درگاه پرداخت آنلاین پورتال و با کمک شماره موبایل خود به صورت ایمن و آنلاین کمک های خود در سرفصل مورد نظر به حساب موسسه پرداخت نمایند

درگاه پرداخت آنلاین پورتال

انواع کمک ها به صورت آنلاین