حمایت از کودکان و نوجوانان

حمایت از کودکان و نوجوانان در طرح «سهم من در رویش جوانه ها»، با هدف حمایت همه جانبه از کودکان و نوجوانان تحت پوشش، در موسسه خیریه نورا آغاز شد. این طرح شامل حمایت های جامعی است که شامل:

  1. حمایت های غذایی و معیشتی و نیازهای اولیه کودکان و نوجوانان
  2. طراح اکرام ایتام و محسنین

در این طرح کودکان و نوجوانان بی سرپرست (ایتام) و بد سرپرست (محسنین) مورد حمایت قرار می گیرند. نیکوکاران و حامیان به صورت ماهیانه پرداخت کمک هایی را متقبل می شوند و خیریه کمک های جمع آوری شده را بر اساس بودجه بندی سالیانه، به مشمولین تحت پوشش خیریه در قالب طرح اکرام پرداخت می نماید.

  1. تامین لوازم تحریر ویژه دانش آموزان و دانشجویان در ابتدای سال تحصیلی
  2. خدمات مشاوره ای و روانشناسی

اغلب کودکان تحت پوشش خیریه با آسیب های روحی و اجتماعی مختلفی مواجه هستند و خیریه در راستای رفع این مشکلات و کاهش آسیب های ایشان از حضور مشاوران و روانشناسان مجرب بهره می برد.

  1. حمایت های فرهنگی و اجتماعی
  2. حمایت های تحصیلی

از انجا که ممکن است شرایط مادی زندگی در خانواده های تحت پوشش موسسه خیریه نورا به نوعی موجب عقب ماندن از تحصیل کودکان شود، موسسه تصمیم بر حمایت های تحصیلی در حوزه آموزش دروس، کمک به بازگشت دانش آموزان ترک تحصیلی و … نموده است.

موضوع حمایت از کودکان و نوجوانان موضوع مهم و حساسی است به طوری با حمایت و هدایت هر کودک می توان فرد، خانواده و نهایتا جامعه ای را نجات داد.

درگاه پرداخت آنلاین پورتال

انواع کمک ها به صورت آنلاین