گزارشات ماهانه مددکاری

موسسه خیریه نورا به پاس قدردانی از همراهی نیکوکاران و در جهت شفاف سازی خدمات خیریه نورا ماهانه گزارشات خدمات ارائه شده به مددجویان و نیازمندان را در قالب «گزارشات ماهانه مددکاری» ارائه می دهد.

واحد مددکاری موسسه خیریه نورا، همواره در تلاش می باشد که خدماتی متناسب با نیازهای مددجویان به انها ارائه کند.

گزارش ماهانه مددکاری شامل خدمات ارائه شده نظیر پذیرش های اولیه و مجدد، تحقیق و تصمیم گیری پرونده ها، پیگیری درخواست ها، اقلام اهدایی، مبالغ کمک های نقدی موردی، اهدای بسته های غذایی، مستمری ماهانه. و .... می باشد.

این گزارشات به صورت ماهانه به نیکوکاران محترم ارائه میگردد.
همچنین این گزارشات به صورت تفضیلی در موشن گرافیک های هر ماه نیز ارائه می گردد.
موسسه خیریه نورا امیدوار است با ارائه ی مرتب گزارشات ماهانه مددکاری، سوال های احتمالی نیکوکاران گرامی در نحوه خدمات رسانی را پاسخ دهد.

هم چنین این گزارشات ماهانه برای اقدامات واحد صدقات موسسه خیریه نورا نیز ارائه میشوه که شامل تعداد صندوق صدقات جمع آوری شده و پخش شده در ماه و مبلغ جمع اوری با عنوان صدقات از نیکوکاران محترم می باشد.

ارتباط مستقیم نیکوکاران با نورا
شروع گفتگو
برای چت در WhatsApp یکی از اعضای پشتیبانی رو انتخاب کن