واحد مددکاری نورا

واحد مددکاری نورا

واحد مددکاری که با مددجویان در ارتباط است با وجود نیروهای ارزشی و دلسوز به منظور یاری رساندن به مددجویان محترم و بکار بردن تمام نیرو و تلاش کلیه همکاران خیریه با اهداف والای انسانی و خداپسندانه و سعی و تلاش در جهت رفع نیازهای مددجویان حسب امکانات و توانائی خیریه و بسیج  کردن کلیه امکانات مادی و معنوی خیریه در جهت اجابت درخواست های مددجوئی با رعایت شان و منزلت مددجویان توسط مددکاران خیریه و اقدام متقابل بین آنان و سعی در رعایت عدالت در توزیع امکانات و منابع جهت مددجویان به کار خود با پیشرفت روزافزون می پردازد.

واحد مددکاری موسسه خیریه نورا تا کنون به بیش از 4000 پرونده مددجویی با بیش از 12000 نفر پرداخته است. همچنین در این واحد حدود 900 پرونده فعال جاری است که از موسسه نورا خدمات جامع حمایتی و معیشتی دریافت می نمایند.

 

مددجویان تحت پوشش نورا:

 1. دختر مجرد سرپرست خانوار
 2. زن سرپرست خانوار به علت طلاق
 3. زن سرپرست خانوار دارای همسر زندانی
 4. زن سرپرست خانوار دارای همسر فوت شده
 5. زن سرپرست خانوار دارای همسر معتاد
 6. زن سرپرست خانوار دارای همسر مفقودی
 7. مرد سرپرست (از کار افتاده دائم)
 8. مرد سرپرست (از کار افتاده مقطعی)
 9. مرد سرپرست (بیمار)
 10. مرد سرپرست (سالم-نیاز مالی شدید)

 

روش های عضویت مددجویان

پذیرش اولیه مددجویان به روش های زیر انجام می پذیرد:

 1. معرفی از طرف اعضای خیرین، معتمدین محل و…
 2. مراجعه مستقیم و ثبت پذیرش اولیه

جهت اراتباط با واحد مددکاری خیریه نورا با شماره تلفن: 51027- 021 داخلی 108 و 109 تماس حاصل فرمایید.