واحد مددکاری نورا

واحد مددکاری یکی از واحدهای اصلی در موضوع حمایت از مددجویان است و به صورت مستقیم با تمامی مددجویان خیریه در ارتباط است. نیروهای متخصص،  دلسوز و ارزشی این واحد تمام تلاش خود را به کار می برند تا با حفظ کرامت و انسانیت افراد تحت پوشش موسسه خیریه، در جهت رفع احتیاجات و نیازهای مددجویان گام بردارند. در این راه با کمک خیرین محترم و تمامی پرسنل موظف و افتخاری موسسه، همکاری تنگاتنگ داشته و برای نیل به اهداف والای انسانی و خداپسندانه عدالت در توزیع امکانات و منابع را سرلوحه خود قرار داده و تمام کوشش آنها برای اجابت درخواست های مددجویان در حد امکانات خیریه است. 

واحد مددکاری موسسه خیریه نورا تا کنون به بیش از ۴۷۰۰ پرونده مددجویی با بیش از ۱۲۰۰۰ نفر پرداخته است. همچنین در این واحد حدود ۷۷۶ پرونده فعال با حمایت از یکهزار و ۵۷۴ نفر جاری است که از موسسه نورا خدمات جامع حمایتی و معیشتی دریافت می نمایند.

مددجویان تحت پوشش نورا:

  1. دختر مجرد سرپرست خانوار
  2. زن سرپرست خانوار به علت طلاق
  3. زن سرپرست خانوار دارای همسر زندانی
  4. زن سرپرست خانوار دارای همسر فوت شده
  5. زن سرپرست خانوار دارای همسر معتاد
  6. زن سرپرست خانوار دارای همسر مفقودی
  7. مرد سرپرست (از کار افتاده دائم)
  8. مرد سرپرست (از کار افتاده مقطعی)
  9. مرد سرپرست (بیمار)
  10. مرد سرپرست (سالم-نیاز مالی شدید)