مشاوره

موسسه خیریه نورا، کار مشاوره به افراد محرومی را انجام می‌دهند که آگاهی ندارند که به مشاوره نیاز دارند و یا نمی‌توانند هزینه مشاوره خود را پرداخت کنند. برخی از خدمات مشاوره ای موسسه خیریه  نورا، عبارتند از:

  • مشاوره خانواده
  • مشاوره توانمندسازی و اشتغال
  • مشاوره تحصیلی-آموزشی
  • مشاوره درمانی
  • مشاوره تربیتی و روانی

معمولا افراد به دلیل بی تجربه بودن در مواجهه با برخی از رفتارها وقتی اولین بار با چیزی برخورد میکنند ممکن است نتوانند راه درستی برای رفتار با آن رویداد داشته باشند. مثلا خانواده ای که فهمیده است فرزندش مدتی است که درگیر با دخانیات شده است، یا مثلا به درستی تحصیل نمی‌کند، در چنین مواقعی به دلیل بی تجربگی ممکن است خانواده با رفتار نادرست بیشتر فرزندش را در چاه بیاندازد. بنابراین اهمیت یک مشاوره صحیح بسیار بالاست. مددکاران و مشاورین نقش محوری در اصلاح و تغییر نگرش افراد و خانواده های تحت حمایت موسسه و همچنین شناسایی نیازهای واقعی مددجویان و تلاش برای رفع آن را دارا هستند.

یکی از مهم‌ترین وظایف مددکاران و مشاوران در میان خانواده‌های تحت حمایت این موسسه تلاش جهت تغییر نگرش و ترغیب مددجویان جهت ایجاد اشتغال و توانمندسازی مددجویان است چرا که یکی از بزرگترین موانع جهت خودکفایی خانواده‌های تحت حمایت، مقاومت این افراد جهت اجرای طرح اشتغال است.

عدم اعتمادبه‌نفس و خودباوری و حس مسئولیت‌پذیری و نقش‌آفرینی افراد تحت حمایت از دلایل تمایل نداشتن خانواده‌های تحت حمایت جهت اجرای طرح‌های اشتغال و خودکفایی است که مددکاران و مشاوران وظیفه‌دارند نسبت به تغییر نگرش و ایجاد انگیزه خانواده‌های تحت حمایت باهدف  توانمندسازی ایجاد اشتغال  پایدار برای آنان و همچنین رفع سایر مشکلات ایشان در کنار این مهم تلاش کنند.

 

وظایف کارگروه مشاوره و درمان :

الف ) متخصصین و مشاورین : وظیفه پیشبرد درمان و تشکیل جلسات مشاوره همچنین تعیین سیر درمانی و زمانبندی درمان را با توجه به سنجش های تخصصی  از مددجویان بر عهده دارند که این متخصصین روانشناسی و روانپزشکی  در مقطع دکترا و کارشناسی ارشد و دارای تجربه کار حرفه ای در کلینیک های تخصصی روان درمانی می باشند همچنین کار استعداد یابی مددجویان جهت معرفی به شغل مناسب با روجیه هر فرد به عهده مشاورین می باشد

ب) مددکارن : کارشناسانی که در مقطع کارشناسی روانشناسی هستند و آموزش های لازم را بر اساس استاندارد های مشخص شده توسط متخصصین و مشاورین  گذرانده و کارشان تحقیقات میدانی و تهیه گزارش اولیه از اوضاع مددجویان در محل زندگی آنها  بوده و تحت نظارت مشاورین و متخصصین و با راهنمایی آنها تهیه گزارش و نظارت بر سیر درمانی مددجویان را بر عهده دارند.

 

سیر درمانی و برنامه زمانبندی  کارگروه مشاوره و درمان :

 

الف ) تقسیم بندی مددجویان و مشخص نمودن نوع و زمانبندی درمان پس از بررسی گزارش میدانی و فرم مصاحبه اولیه و همچنین معاینه ابتدایی توسط مشاورین

ب) تقسیم بندی مددجویان با توجه به نظر کارشناسی و تعیین زمابدی سیر درمانی با سه گروه مخاطب :

گروه ۱: بین ۱ تا ۳ ماه کار حرفه ای مشاوره و شر کت در کارگاه های تخصصی و تیم ورک  و همایش های گروهی لازم

گروه ۲: بین ۳ تا ۴ ماه   کار حرفه ای مشاوره و شر کت در کارگاه های تخصصی و تیم ورک و همایش های گروهی لازم

گروه ۳: بین ۴ تا ۶ ماه  کار حرفه ای مشاوره و شر کت در کارگاه های تخصصی و تیم ورک و همایش های گروهی لازم

پس از سپری نمودن سیر درمانی هر گروه و تایید کارگروه مشاوره و درمان همچنین تعیین استعدادهای لازم جهت شغل مناسب با روحیه و استعداد وی مددجویان جهت آمادگی برای ورود به بازار کار به واحد اشتغال معرفی خواهند شد.

گالری