رد مظالم

تعریف ردمظالم

 

عدم رعایت حقوق دیگران دوقسم دارد:

یک قسم امور مالی و قسم دیگر امور غیر مالی.

اگر کسی مالی پیش ما داشته باشد حال پول باشد یا جنس فرقی نمی‌کند، باید به آن شخص برگردانیم و توبه ما قبول نمی‌شود تا این کار را بکنیم. منظور از «ردمظالم» اموالی از دیگران در دست انسان است که اگر صاحبش را می شناسد باید به او برگرداند یا حلالیت بطلبد؛ اگر به هیچ وجه انسان صاحبان آن ها را نمی شناسد، چه خود آن اموال باقی باشد و یا توسط شخص مصرف شده باشد و تا جایی که انسان می‌تواند صاحبان آن‌ها را پیدا کند و اموال‌شان را به آنها بازگرداند و اگر پیدا کردن صاحبان آن‌ها ممکن نیست، در این صورت با اجازه مرجع تقلید اموال و یا قیمت آن‌ها را (در صورتی که اموال از بین رفته باشد) به فقرا صدقه بدهد.

 

محاسبه رد مظالم

در محاسبه رد مظالم، اگر شخص مقدار آن را می داند همان مقدار را در صورت ناامیدی از یافتن صاحبان آن با اجازه مرجع تقلید، صدقه بدهد، اگر مقدار آن را نمی داند به هر مقداری که یقین دارد، آن را صدقه بدهد. اگر مقدار را به هیچ وجه نمی داند باید یک پنجم مالی که در آن حرام قرار دارد را به نیت ادای وظیفه اعم از خمس و صدقه با اجازه مرجع تقلید صدقه بدهد.

منبع:تسنیم

 

لینک مستقیم وبسایت مراجع عظام تقلید:

حضرت آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی

حضرت آیت الله العظمی سید محمدعلی علوی گرگانی 

حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی

حضرت آیت الله العظمی سید علی سیستانی

حضرت آیت الله العظمی شیخ حسین نوری همدانی

حضرت آیت الله العظمی شیخ لطف الله صافی گلپایگانی

حضرت آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی

حضرت آیت الله العظمی جعفر سبحانی

درگاه پرداخت آنلاین پورتال

انواع کمک ها به صورت آنلاین