خیرین ماندگار

 

” یُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ “

در روز قیامت انسان را به آنچه انجام داده و آنچه ( از کارهای نیک و بد ) باقی گذاشته، آگاه خواهند کرد.(سوره قیامه آیه ۱۳)

به رسم ادب و احترام و اشاعه فرهنگ خداپسندانه کمک به نیازمندان، یاد و خاطره ی “خیرین ماندگار” مرحوم و مرحومه موسسه خیریه نورا را گرامی می داریم.

خیرین ماندگار نورا
خیرین ماندگار نورا

خیرماندگار

شهید حاج شکرالله هاشمی

خیرین ماندگار نورا
خیرین ماندگار نورا

خیرماندگار

مرحوم حاج محرمعلی حسنلو

فرزند: آقاوردی

خیرین ماندگار نورا
خیرین ماندگار نورا

خیرماندگار

مرحوم حاج یدالله مجیدی

فرزند: خیرالله

خیرین ماندگار نورا
خیرین ماندگار نورا

خیرماندگار

مرحومه حاجیه خانم منور علی محمدی

فرزند: احمد

خیرین ماندگار نورا
خیرین ماندگار نورا

خیرماندگار

شهید کرمعلی قاسمی

خیرین ماندگار نورا
خیرین ماندگار نورا

خیرماندگار

مرحوم حاج یدالله هاشمی

فرزند: حبیب الله

خیرین ماندگار نورا
خیرین ماندگار نورا

خیرماندگار

مرحوم رمضانعلی جابریان

خیرین ماندگار نورا
خیرین ماندگار نورا

خیرماندگار

مرحومه مهتاج رضایی

خیرین ماندگار نورا
خیرین ماندگار نورا

خیرماندگار

شهید علی حیدری

خیرین ماندگار نورا
خیرین ماندگار نورا

خیرماندگار

مرحوم حمدالله صحبتی

فرزند: حاج علیرضا

خیرین ماندگار نورا
خیرین ماندگار نورا

خیرماندگار

مرحوم عین الله حسنلو

فرزند: نورعلی

خیرین ماندگار نورا
خیرین ماندگار نورا

خیرماندگار

مرحومه پری رستمی

فرزند: غلامرضا

خیرین ماندگار نورا
خیرین ماندگار نورا

خیرماندگار

مرحوم محمدعلی نادری

فرزند: فتحعلی

خیرین ماندگار نورا
خیرین ماندگار نورا

خیرماندگار

شهید کریم رستمی

خیرین ماندگار نورا
خیرین ماندگار نورا

خیرماندگار

مرحوم اصغر قهرمانی

فرزند: محمدولی

خیرین ماندگار نورا
خیرین ماندگار نورا

خیرماندگار

مرحومه طوبی حسنلو

فرزند: حسین

خیرین ماندگار نورا
خیرین ماندگار نورا

خیرماندگار

شهید محمد خانجانی

خیرین ماندگار نورا
خیرین ماندگار نورا

خیرماندگار

مرحوم خداداد شاکرفارسی

خیرین ماندگار نورا
خیرین ماندگار نورا

خیرماندگار

مرحوم فتح الله خانجانلو

فرزند: حمدالله

خیرین ماندگار نورا
خیرین ماندگار نورا

خیرماندگار

مرحومه لیلا سرخوش

فرزند: محمدعلی

خیرین ماندگار نورا
خیرین ماندگار نورا

خیرماندگار

شهید حسین طالبلو

خیرین ماندگار نورا
خیرین ماندگار نورا

خیرماندگار

مرحوم محمد عبدالحسینی

فرزند: بهمن

خیرین ماندگار نورا
خیرین ماندگار نورا

خیرماندگار

مرحوم شیرینعلی وهابی

خیرین ماندگار نورا
خیرین ماندگار نورا

خیرماندگار

مرحومه ماه جبین حسنلو

فرزند: اله رضا

خیرین ماندگار نورا
خیرین ماندگار نورا

خیرماندگار

شهید محسن حسنلو

خیرین ماندگار نورا
خیرین ماندگار نورا

خیرماندگار

مرحوم اسدالله هاشمی

فرزند: ذبیح الله

خیرین ماندگار نورا
خیرین ماندگار نورا

خیرماندگار

مرحوم شیرینعلی حسنلو

فرزند: فتحعلی

خیرین ماندگار نورا
خیرین ماندگار نورا

خیرماندگار

مرحومه زری نقاب حسنلو

فرزند: ابوالفتح

خیرین ماندگار نورا
خیرین ماندگار نورا

خیرماندگار

شهید داود کریمی

خیرین ماندگار نورا
خیرین ماندگار نورا

خیرماندگار

مرحوم محسن هاشمی

فرزند: نبی الله

خیرین ماندگار نورا
خیرین ماندگار نورا

خیرماندگار

مرحوم جعفرعلی مجیدی

خیرین ماندگار نورا
خیرین ماندگار نورا

خیرماندگار

مرحومه صفیه حسنلو

فرزند: نقی

خیرین ماندگار نورا
خیرین ماندگار نورا

خیرماندگار

شهید ابوالفضل عبدالحسینی

خیرین ماندگار نورا
خیرین ماندگار نورا

خیرماندگار

مرحوم داود یارلو

فرزند: امیرعلی

خیرین ماندگار نورا
خیرین ماندگار نورا

خیرماندگار

مرحوم یدالله رضایی

فرزند: روح الله

خیرین ماندگار نورا
خیرین ماندگار نورا

خیرماندگار

مرحومه گلشن رستمی

فرزند: غلامرضا

خیرین ماندگار نورا
خیرین ماندگار نورا

خیرماندگار

مرحوم حاج رضا خانبابایی

فرزند: غلامرضا

خیرین ماندگار نورا
خیرین ماندگار نورا

خیرماندگار

مرحوم حیدرعلی جدیدی

فرزند: خدارحم

خیرین ماندگار نورا
خیرین ماندگار نورا

خیرماندگار

مرحوم محمدحسین غفاری

فرزند: خداوردی

خیرین ماندگار نورا
خیرین ماندگار نورا

خیرماندگار

مرحومه خانم تاج حسینخانی

فرزند: محرمعلی

خیرین ماندگار نورا
خیرین ماندگار نورا

خیرماندگار

مرحوم مهدی سرگیس

فرزند: محسن

خیرین ماندگار نورا
خیرین ماندگار نورا

خیرماندگار

مرحوم حاتم هاشمی

فرزند: علی

خیرین ماندگار نورا
خیرین ماندگار نورا

خیرماندگار

مرحومه فاطمه دمیرچلی

فرزند: امیدعلی

خیرین ماندگار نورا
خیرین ماندگار نورا

خیرماندگار

مرحوم ابوالفتح شیرازی

خیرین ماندگار نورا
خیرین ماندگار نورا

خیرماندگار

مرحوم سید جواد میرخانی

فرزند: سید جلیل