خاطرات نورا

همایش سالانه موسسه خیریه نورا سال ۱۴۰۱

(شاندیز جردن)

همایش سالانه موسسه خیریه نورا سال ۱۳۹۳

(هتل انقلاب)

همایش سالانه موسسه خیریه نورا سال ۱۳۹۴

(هتل بین المللی هما)

درگاه پرداخت آنلاین پورتال

انواع کمک ها به صورت آنلاین