جهت پرداخت آنلاین صدقات روی لینک کلیک کنید

و بعد از ورود به صفحه مورد نظر مبلغ خود را وارد کرده و پرداخت خود را تکمیل نمایید