آرایشگر

آرایشگر


آرایشگر

مردی به آرایشگاه رفت تا آرایشگر موهایش را کوتاه کند.

آرایشگر که مشغول کار شد طبق عادت همیشگی با مشتری شروع به صحبت کرد.

درباره موضوعات گوناگونی صحبت کردند تا موضوع گفتگو به خدا رسید.

آرایشگر گفت: من هرگز به خدا اعتقاد ندارم. مشتری پرسید: چرا اینگونه فکر می کنی؟

گفت : کافی است پایت را از اینجا بیرون بگذاری و به خیابان بروی و دریابی که خدا وجود ندارد.

چرا این همه آدم بیمار و فقیر در جهان هست؟

اگر خدا هست وجود این همه آواره به چه معنی است؟

دلیل این همه مشکل که مردم دارند چیست؟

اگر خدا هست پس نباید رنجی وجود داشته باشد.

من نمی توانم تصور کنم خدایی که همه را دوست دارد، اجازه دهد این وضعیت ادامه داشته باشد.

مشتری لحظه ای فکر کرد ولی نخواست جوابش را بدهد که مبادا مشاجره ای در بگیرد.

بعد از اتمام کار وقتی مشتری آرایشگاه را ترک کرد درست همان لحظه مردی را با موهای بسیار بلند و ریشهای ژولیده و بسیار کثیف دید.

مشتری به آریشگاه برگشت و به آرایشگر گفت: آیا می دانی که در دنیا هرگز آرایشگر وجود ندارد ؟

آرایشگر گفت: چگونه چنین ادعائی می کنی, در حالی که من اینجا هستم و همین چند دقیقه پیش موهای ترا اصلاح کرده‌ام ؟

مشتری ادامه داد: آرایشگر وجود ندارد چون اگر وجود داشت آدمی به آن شکل و شمایل با آن موهای بلند و ژولیده وجود نداشت و اشاره کرد به

همان مرد کثیف و ژولیده که حالا داشت از مقابل آرایشگاه عبور می کرد. آرایشگر گفت: نه, من وجود دارم, چرا آن مرد به پیش من نمی آید؟

مشتری گفت: و نکته همین جاست, خدا هم وجود دارد.

دلیل وجود همه این مشکلها آن است که مردم به سوی خدا روی نمی آورند و دنبالش نمی گردند.

فرستنده: فاطمه اصغریان


دلنوشته های ارسالی به ادمین کانال تلگرامی یا اینستاگرام خیریه نورا در حوزه امور خیر به نام ایشان بارگذاری می گردد؛ حامی نورا در رسانه ها باشید.

 
بیشتر بخوانیم:

جمال زندگی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *